Šajā sadaļā Tev ir iespēja iepazīties ar galvenajiem Ondo.lv līguma noteikumiem.

 • Ondo.lv ātrie aizdevumi ir pieejami www.ondo.lv sistēmā reģistrētām fiziskām personām, kas:
  • dzīvo Latvijas Republikā
  • ir vecumā no 20 līdz 80 gadiem
  • nav reģistrētas parādnieku datu bāzēs un nav kavējušas aizņēmuma apmaksu citās kredītiestādēs
 • Lai pieteiktos ātrajam aizdevumam, aizņēmējam ir jābūt mobilā telefona numuram un kontam bankā. Piesakoties aizdevumam, klientam ir jāaktivizē savs Ondo.lv lietotāja profils, pārskaitot EUR 0,01 uz Ondo.lv bankas kontu.
 • Ātrajam aizdevumam ir iespējams pieteikties 3 veidos:
  • Savā Ondo.lv lietotāja profilā;
  • Sūtot SMS;
  • Zvanot klientu konsultantam.
 • Aizdevējam ir tiesības atteikt aizdevuma piešķiršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.
 • Ja aizdevums tiek piešķirts, aizdevējs pārskaita aizņēmēja pieprasīto naudas summu aizņēmēja bankas kontā.
 • Visa informācija par aizņēmēja veiktajiem pieprasījumiem, rēķiniem, veiktajiem maksājumiem u.c. ir atrodama aizņēmēja Ondo.lv lietotāja profilā.
 • Aizņēmējam vienlaicīgi var būt tikai 1 aktīvs aizdevums.
 • Aizņēmējam ir tiesības pieteikties aizdevumam neierobežotu skaitu reižu.
 • Aizņēmējam ir jāveic aizdevuma atmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu starp viņu – aizņēmēju, un aizdevēju – Ondo.lv.
 • Aizņēmējam ir tiesības pagarināt aizdevuma atmaksas termiņu saskaņā ar Ondo.lv līguma noteikumiem.
 • Par aizdevuma atmaksas kavēšanu aizņēmējs maksā līgumā paredzēto kavējuma maksu – nokavējuma procentus.
 • Aizņēmējam ir jāievēro un jāizpilda noteikumi saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp viņu kā aizņēmēju un Ondo.lv kā aizdevēju.
 • Pirms aizņemies, izvērtē savas iespējas atmaksāt.