Par aizņemšanos
Kā tiek aprēķināta procenta maksa?

Procentu maksa tiek aprēķināta par katru kapitāla lietošanas dienu.