Par aizņemšanos
Kāda ir maksa par kredītlīnijas grozījumu izskatīšanu?

Maksa par līguma grozījumu sagatavošanu ir fiksēts maksājums, kura apmērs ir atkarīgs no aizdevuma summas.