Par aizņemšanos
Kādi dokumenti nepieciešami Ondo.lv aizdevuma saņemšanai?

Mums ir nepieciešama informācija no Valsts ieņēmumudienesta, ko mēs iegūsim automātiski. Tāpat nepieciešamības gadījumā mēs varamlūgt Tevi atsūtīt bankas konta izrakstu par pēdējiem 4 mēnešiem.