Par aizņemšanos
Kāpēc man tagad ir jāmaksā par to, lai saņemtu naudu ātrāk, ja iepriekš es to varēju saņemt bezmaksas?

Esam veikuši izmaiņas mūsu produktā, kas paredz aizdevuma izmaksas termiņu – 7 dienas. Tomēr, ņemot vērā iespējamās klientu vēlmes saņemt aizdevuma summu ātrāk, nodrošinām kredītlīgumu grozījumu izskatīšanu, ja klients attiecīgus grozījumus kredītlīgumā ierosina, pieprasot mainīt aizdevuma līguma summas izmaksas termiņu. Jūsu gadījumā, lai saņemtu naudu nekavējoties, ir jāturpina kredītlīguma grozījumu ierosināšanas process profilā – spiežot pogu – “Saņemt naudu 5 minūtēs”. Summa par līguma grozījumu sagatavošanu tiks pievienota pirmajam rēķinam.