Ondo.lv Zvaigzne konkursa noteikumi

Jauno mūziķu konkurss “Ondo.lv Zvaigzne”, organizētājs: AS ”4finance”,uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003991692, juridiskā adrese: Rīga, Lielirbesiela 17a-46, LV-1046., sadarbībā ar SIA “Zvaigznāja komanda” , Kr. Barona iela 36-9, Latvija, LV-1011, Reģ. Nr. 40203353240.

2.    Konkursa norises teritorija: Latvijas Republika. 

3.    Konkursa norises sākuma datums: 10.04.2023. 

4.    Konkursa norises beigu datums: 17.06.2023.

5.    Noteikumi mūziķiem dalībai konkursā:  

  • Dalībniekam jāpiesaka sava dalība konkursā, iesūtot no 2023.gada 10. aprīļa līdz 2023. gada 7. maijam savu vārdu, uzvārdu/skatuves vārdu, foto, sociālo mediju kontus (jāiesūta tie, kuri ir - Facebook, Instagram, TikTok), kā arī video pieteikumu ar dziesmu mp4 vertikālā formātā uz e-pastu zvaigzne@ondo.lv.
  • Video ir jābūt ievietotam linkā, piemēram, failiem.lv, WeTransfer vai DropBox. Links jāpievieno pieteikumā.
  • Video sākumā ir jāiepazīstina ar sevi, vidus daļā ir jānodzied dziesma, noslēgumā jāpasaka: “Balso par mani Ondozvaigzne.lv”.
  • Video ir jābūt publicētam un publiski pieejamam dalībnieka kādā no sociālo tīklu profiliem – Facebook, TikTok vai Instagram platformā, kā arī pievienotam tēmturim: #OndoZvaigzne.
  • Iesniedzot savu pieteikumu e-pastā, dalībnieks piekrīt savai dalībai konkursā, konkursa noteikumiem un, ka viņa iesniegtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos Ondo.lv, Zvaigznāja sociālajos kontos un citos medijos saistībā ar konkursu divus gadus pēc konkursa beigām.
  • Ja rodas papildu jautājumi par pieteikšanās procesu, aicinām sazināties pa tālr.: +371 27847478

6.    Konkursa gaitā, katru nedēļu dalībniekam kopā tiks doti četri uzdevumi, kas būs jāpublicē savos sociālo mediju kontos.

7.    Lai kvalificētos konkursam, kādā no dalībnieka sociālajiem kontiem ir jābūt publicētiem visiem četriem video uzdevumiem.

9.    Katra video beigās dalībniekam ir jāaicina balsot par sevi Ondozvaigzne.lv, kā arī jāpievieno tēmturis #OndoZvaigzne .

10.  Dalībniekam ir jābūt vismaz 16 gadu vecam.  

11.  Nepilngadīgajiem dalībniekiem, pieteikumā ir jāpievieno vecāku atļauja, piedalīties konkursā.  

12.  Konkursa dalībnieka sociālo tīklu profiliem ir jābūt atvērtiem, lai konkursa pieteikumi būturedzami publiski.

13.  Pieteikšanās konkursam sāksies 2023. gada 10. aprīlī, kam sekos vēl trīs uzdevumi – 15. maijā, 22. maijā un 29. maijā.

14.  Konkursa pieteikumus izvērtēs žūrija – divi mūzikas industrijas eksperti un 4finance mārketinga pārstāvji.

15.  Uzvarētāju noteiks žūrijas vērtējums, kas sastādīs 80% no uzvaras, kā arī skatītāju balsojums, kas sastādīs 20% no uzvaras.

16.  Ondo.lv drīkst diskvalificēt pieteikumus, kas neatbilst konkursa vērtībām un vadlīnijām (lamuvārdi, vardarbība u.tml.), kā arī ja sniegta nepatiesa informācija.

17. Balsojuma norise: 

  • Balsojumu par mūziķa naudas balvas -stipendijas saņēmēju veic tiešsaistes platformā  Ondozvaigzne.lv sadaļā no 15. maija līdz 4. jūnijam. 
  • Tiešsaistes balsošanas platformā Ondozvaigzne.lv mājaslapā ir iespējams nobalsot tikai vienu reizi 24h laikā no viena telefona numura.

18.  2023. gada 15. jūnijā tiks organizēta klātienes meistarklase 10 labākajiem konkursa favorītiem, kur tiks paziņoti arī 3 uzvarētāji, kurš katrs saņems 1500 EUR savas balvas realizēšanai.

19. Stipendijas mērķis:

20. Konkursa naudas balvu 1500 EUR apmērā nodrošina AS 4finance. Par konkursa naudas balvas izlietojumu atbild SIA “Zvaigznāja komanda”, kas nosaka, ka naudas balvu drīkst izmantot tikai jauna skaņdarba ierakstīšanai, balvu realizēs SIA “Zvaigznāja komanda” producenti un mūziķi. Konkursa naudas balva ir jāizmanto 3 mēnešu laikā, no tās piešķiršanas brīža. Ja balvu neizmanto 3 mēnešu laikā, balvas devējam ir tiesības to anulēt. Balvu nav iespējams saņemt skaidrā naudā, kā arī nav paredzēta jaunu mūzikas instrumentu iegādei, dalībai citos konkursos, izglītības iegūšanai, mārketinga projektiem.  

21. Aizdomu gadījumā par krāpšanos,  konkursa organizētājs patur tiesības anulēt jebkura dalībnieka pieteikumu, nepiešķirt balvu, kā arī liegt turpmāku dalību konkursā, kā arī ir konkursa organizatoriem ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas konkursa noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo konkursu. 

22. Piesakoties jauno mūziķu konkursam “Ondo.lv Zvaigzne”, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka konkursa organizētājs un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un/vai izmantot viņu datus uzvarētāju noteikšanai un publicēšanai, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt konkursa uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.  

23. Dalībnieku pretenzijas un iesniegumus organizatoriem var iesūtīt uz e pasta adresi: zvaigzne@ondo.lv, mēs to izskatīsim un dosim atbildi 2 nedēļu laikā no ziņojuma saņemšanas brīža.