Fintech Latvija Asociācija

Ondo.lv ir Fintech Latvija Asociācijas biedrs.

Asociācijas mērķis ir apvienot nebanku sektora un finanšu tehnoloģijās balstītu finanšu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu to interešu pārstāvību un īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, veicinot Latvijas finanšu sektora ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi.

 

Mērķi un uzdevumi

Asociācijas darbības mērķi ir izvirzīti, lai veicinātu Latvijas finanšu tehnoloģiju un nebanku sektora pakalpojumu sniedzēju izaugsmi gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

 

Mērķi:

Apvienojot Latvijas finanšu sektorā strādājošus finanšu pakalpojumu komersantus, nodrošināt to interešu pārstāvību un īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, veicinot Latvijas finanšusektora ilgtspējīgu attīstību.

 

Lai īstenotu mērķus, asociācija ir izvirzījusi uzdevumus, kuros ietilpst:

  • aktīva dalība nozares attīstības stratēģisko un konceptuālo dokumentu izstrādē;
  • sadarbība ar nozari uzraugošajām un citām valsts pārvaldes iestādēm;
  • pasākumu organizēšana cīņā pretnegodīgu komercpraksi;
  • nozares tirgus izpēte;
  • asociācijas biedru interešu pārstāvēšana attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām;
  • asociācijas atpazīstamība sveicināšana;
  • juridiskās palīdzības un konsultāciju sniegšana asociācijas biedriem;
  • Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības veicināšana par Asociācijas biedru sniegtajiem finanšu pakalpojumiem.

Uzzini vairāk www.fla.lv