Galvenais līgumā

Šajā sadaļā Tev ir iespēja iepazīties ar galvenajiem Ondo.lv līguma noteikumiem.

Ondo.lv ātrie aizdevumi ir pieejami www.ondo.lv sistēmā reģistrētām fiziskām personām, kas:


dzīvo Latvijas Republikā


ir vecumā no 20 līdz 80 gadiem


nav reģistrētas parādnieku datu bāzēs un nav kavējušas aizņēmuma apmaksu citās kredītiestādēs

Lai pieteiktos ātrajam kredītam, aizņēmējam ir jābūt telefona numuram un kontam bankā. Piesakoties kredītam, klientam jāaktivizē savs Ondot.lv lietotāja profil, pārskaitot no sava bankas konta 0.01 EUR vai automātiski identificējoties, izmantojot savu internetbanku.

Ātrajam aizdevumam ir iespējams pieteikties 2 veidos:


Savā Ondo.lv lietotāja profilā;


Zvanot klientu konsultantam.

Aizdevējam ir tiesības atteikt aizdevuma piešķiršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.

Ja aizdevums tiek piešķirts, aizdevējs pārskaita aizņēmēja pieprasīto naudas summu aizņēmēja bankas kontā.

Visa informācija par aizņēmēja veiktajiem pieprasījumiem, rēķiniem, veiktajiem maksājumiem u.c. ir atrodama aizņēmēja Ondo.lv lietotāja profilā.

Aizņēmējam vienlaicīgi var būt tikai 1 aktīvs aizdevums.

Aizņēmējam ir tiesības pieteikties aizdevumam neierobežotu skaitu reižu.

Aizņēmējam ir jāveic aizdevuma atmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu starp viņu – aizņēmēju, un aizdevēju – Ondo.lv.

Par aizdevuma atmaksas kavēšanu aizņēmējs maksā līgumā paredzēto kavējuma maksu – nokavējuma procentus.

Aizņēmējam ir jāievēro un jāizpilda noteikumi saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp viņu kā aizņēmēju un Ondo.lv kā aizdevēju.

Pirms aizņemies, izvērtē savas iespējas atmaksāt.