Galvenais līgumā

Šajā sadaļā Tev ir iespēja iepazīties ar galvenajiem Ondo.lv līguma noteikumiem.

Ondo.lv ātrie aizdevumi ir pieejami www.ondo.lv sistēmā reģistrētām fiziskām personām, kas:


dzīvo Latvijas Republikā;


ir vecumā no 18 līdz 80 gadiem;


nav reģistrētas parādnieku datu bāzēs un nav kavējušas aizņēmuma apmaksu citās kredītiestādēs.

Lai pieteiktos ātrajam kredītam, aizņēmējam ir jābūt telefona numuram un kontam bankā. Piesakoties kredītam, klientam jāaktivizē savs Ondo.lv lietotāja profils, pārskaitot no sava bankas konta 0.01 EUR vai automātiski identificējoties, izmantojot savu internetbanku.

Ātrajam aizdevumam ir iespējams pieteikties 2 veidos:


savā Ondo.lv lietotāja profilā;


zvanot klientu konsultantam;


jebkurā "Vita Lombards" filiālē Latvijā.

Aizdevējam ir tiesības atteikt aizdevuma piešķiršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.

Ja aizdevums tiek piešķirts, aizdevējs pārskaita aizņēmēja pieprasīto naudas summu aizņēmēja bankas kontā.

Aizņēmējam vienlaicīgi var būt tikai 1 aktīvs aizdevums.

Aizņēmējam ir tiesības pieteikties aizdevumam neierobežotu skaitu reižu.

Aizņēmējam ir jāveic aizdevuma atmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu starp viņu – aizņēmēju, un aizdevēju – Ondo.lv.

Par aizdevuma atmaksas kavēšanu aizņēmējs maksā līgumā paredzēto kavējuma maksu – nokavējuma procentus.

Aizņēmējam ir jāievēro un jāizpilda noteikumi saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp viņu kā aizņēmēju un Ondo.lv kā aizdevēju.

Pirms aizņemies, izvērtē savas iespējas atmaksāt.