Licences

Speciālā atļauja (licence) Nr. NK-2016-021 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā