4finance Labie Darbi

Veidosim labāku Latviju kopā!

AS 4finance kā sociāli atbildīgam uzņēmumam svarīga ir sabiedrības attīstība un mērķtiecīgas investīcijas tās izaugsmē, tāpēc 2010. gadā tika izveidots “4finance Labie Darbi”. LabieDarbi.lv iestājas par idejām, kas veido labāku Latviju un tā ietvaros finansiāli un ar brīvprātīgo palīdzību tiek atbalstīti projekti un cilvēku iniciatīvas, kas veido atbildīgu sabiedrības attieksmi pret dzīvniekiem; veicina sabiedrības dzīves līmeņa paaugstināšanos; sekmē atbildīgu attieksmi pret dabu; sniedz atbalstu talantīgiem jauniešiem sportā, kultūrā un citās jomās, kā arī veicina aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Ar LabieDarbi.lv atbalstu realizēti jau vairāk kā 260 nozīmīgi projekti visā Latvijā, sniedzot būtisku ieguldījumu mūsu valsts attīstībā.

4finance Labie Darbi – labākai Latvijai!

Plašāka informācija: LabieDarbi.lv