Sponsorēšanas vadlīnijas

Zīmols Ondo.lv ir īstermiņa nebanku aizdevējs, kas tiecas padarīt finanšu pakalpojumus ērti pieejamus cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai un mērķu īstenošanai.

Zīmola sponsorēšanas vadlīnijas izstrādātas, ņemot vērā AS 4finance pārliecību, misiju, vīziju un vērtības, kā arī galvenos uzņēmuma darbības mērķus un uzdevumus.

Lēmums par finansiāla atbalsta sniegšanu katram nākamajam gadam tiek pieņemts budžetēšanas periodā katra iepriekšējā gada beigās. Katrs elektroniski atsūtītais piedāvājums uz e-pasta adresi reklama@ondo.lv tiek izvērtēts un uz to tiek sniegta atbilde 10 darba dienu laikā. Gadījumā, ja piedāvājums sūtīts pa pastu, atbilde var tikt sniegta 15 darba dienu laikā.

Sponsorēšanas pamatuzstādījumi

Zīmols Ondo.lv atbalsta projektus, kas saskan ar uzņēmuma misiju, vīziju, vērtībām un kopējo pārliecību. Sadarbībai ir jāveicina uzņēmuma mērķu sasniegšana.

Atbalstāmie sadarbības partneri un projektu jomas

Var tikt atbalstīti sadarbības piedāvājumi, kuru rezultāts sasniedzams un novērtējams ilgtermiņā. Zīmols Ondo.lv izvēlas sadarbības partnerus, ņemot vērā to līdzšinējo darbību un reputāciju, turklāt prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuros Ondo.lv ir vienīgais sadarbības partneris. Atbalstāmā projekta atbalsta saņēmējam ir jābūt ar līdzīgu izpratni par pamata vērtībām, aktīvam un novērtētam nozares pārstāvim. Zīmols Ondo.lv prioritāri atbalsta kultūras, mūzikas projektus, kas veicina jauniešu un cita veida mērķauditoriju attīstību, talantu pilnveidošanu, kā arī Latvijā ražotus produktus.

Neatbalstāmie sadarbības partneri un projektu jomas

Atbalsts netiek sniegts gadījumos, ja tas ir pretrunā ar zīmola pamata vērtībām un definēto mērķauditoriju.

Zīmols nesniedz atbalstu privātpersonām Tāpat netiek atbalstīti projekti, kas var rosināt sabiedrības šķelšanos un negatīvas asociācijas ar atbalstāmo projektu vai nozari, piemēram, saistībā ar:


Reliģiju jautājumiem;


Minoritāšu jautājumiem;


Seksuālo orientāciju;


Agresiju;


Politiku;


u.c. jautājumiem, kas varētu veicināt sabiedrības šķelšanos un negatīvas asociācijas.