Ondo.lv svētku izlozes noteikumi

1. Akcijas “Svētku izloze”, turpmāk – Akcija, organizētājs ir AS 4Finance, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003991692, juridiskā adrese: Rīga, Lielirbes iela 17a-46, LV-1046.

2. Akcijas norises sākums: 08.12.2022.

3. Akcijas norises beigu datums: 31.12.2022. (ieskaitot).

4. Lai piedalītos Akcijā, nav nepieciešams veikt pirkumu, izmantot AS 4Finance pakalpojumus vai maksāt dalības maksu.

5. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.

6. Akcijas norises tiešā saite: www.ondo.lv.lv.

7. Akcijā drīkst piedalīties visas personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

8. Naudas balvas 6 X 100 EUR tiks izlozēta starp visiem unikālajiem Akcijas dalībniekiem, kuri būs reģistrējušies, aizpildot anketu Akcijas darbības periodā. Naudas balvas izloze tiks veikta 03.01.2023. Ar naudas balvas uzvarētājiem sazināsimies uz Akcijā reģistrēto tālruņa numuru. Naudas balva uzvarētājam tiks pārskaitīta uz uzvarētāja bankas kontu, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu līdz 30.01.2023.

9. Lai veiksmīgi piedalītos Akcijā, AS 4Finance iesaka izmantot tikai jaunākās interneta pārlūka programmas un atjaunotās iOS un Android bāzes viedtālruņu programmu versijas. Akcijas anketu iespējams aizpildīt viedtālruņos (pieejams internets un skārienjūtīgs ekrāns) vai datorā.

10. AS 4Finance ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas Akcijas noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo Akciju. Gadījumā, ja AS 4Finance konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu, AS 4Finance ir tiesīga pārtraukt Akciju bez jebkādiem ierobežojumiem.

11. AS 4Finance noskaidros Akcijas laimētāju no anketā reģistrētajiem pieteikumiem ar programmatūras palīdzību. Saņemto pieteikumu pārbaudi veic AS 4Finance.

12. Akcija un šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

13. Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas. AS 4Finance Privātuma politika pieejama Interneta vietnē https://www.ondo.lv/ sadaļā “Privātuma politika”.

14. AS 4Finance Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

e-pasts: privacy@4finance.com.

15. Dalībnieks ir informēts, ka dalībai Akcijā AS 4Finance lūdz iesniegt Akcijas lietotāja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu. Tālruņa numurs un e-pasts tiks izmantots kā dalībnieka reģistrācijas numurs Akcijai, kā arī nolūkā informēt par balvas piešķiršanu un nodrošināt balvas izsniegšanu laimētājam. Akcijas dalībnieki, kuri, reģistrējoties Akcijai, nav piekrituši AS 4Finance jaunumu saņemšanai, tālruņa numuri un e-pasti tiks dzēsti 30 dienu laikā pēc Akcijas noslēguma. Gadījumā, ja Akcijas dalībnieks, kurš uz reģistrēšanās brīdi Akcijai jau ir AS 4Finance klients, reģistrējoties Akcijai piesakās AS 4Finance jaunumu saņemšanai, uz Akcijas dalībnieka reģistrēto tālruņa numuru un e-pastu tiks izsūtīti komerciālie paziņojumi arī pēc Akcijas noslēguma līdz Akcijas dalībnieka atsaukuma saņemšanai vai AS 4Finance lēmumam par izsūtņu pārtraukšanu.

16. AS 4Finance informē, ka kopā ar tālruņa numuru un e-pastu saglabās Akcijas lietotāja ierīces IP adresi nolūkā izskatīt iespējamās pretenzijas un samazinātu Akcijas ļaunprātīgas izmantošanas risku.

17. AS 4finance un 4finance Grupas darbinieki nekvalificējas balvu izlozē.

18. Ar Akcijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie AS 4Finance lēmumi ir galīgi.

19. AS 4Finance neatbild par:

27.1. iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību Akcijā vai laimesta saņemšanu;

27.2. sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm;

27.3. ierīces, kura izmantota dalībai Akcijā tehniskām problēmām vai bojājumiem, kā arī traucējumiem interneta darbībā vai ierobežojumiem piekļuvei internetam;

27.4. AS 4Finance saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātu, ja atklājas, ka izlozes dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības. Tāpat AS 4Finance saglabā tiesības dzēst dalībnieka reģistrāciju un līdz ar to konkrētā dalībnieka rezultātus, ja atklājas, ka dalībnieks nav ievērojis šo noteikumu prasības.

27.6. AS 4Finance ir tiesīgs jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Akcijas noteikumos, lai nodrošinātu Akcijas drošu un godīgu norisi. Akcijas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža Akcijas noteikumu sadaļā.

20. Piesakoties dalībai Akcijā, dalībnieks piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.

21. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar AS 4Finance mārketinga komandu, sūtot ziņu uz e-pastu: reklama@ondo.lv.