Finanšu termini

Faktorings

Faktorings | Ondo.lv

Faktorings ir aprogāzmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem. Tas ir darījumu veids, kas sastāv no trīs līdzējiem jeb pusēm. Viens līdzējs (uzņēmums, kas ražo preces vai sniedz pakalpojumus) uzņemas pienākumu par norunāto atlīdzību otram līdzējam (komersantam jeb faktoram) nodot zināmus klientu darījumu pieprasījumus pret trešo līdzēju (uzņēmuma klientiem). 

Faktoringa darbības principi

Izvēloties šo pakalpojumu, sākotnēji ir svarīgi gūt izpratni par to, kas ir faktorings un kā tas darbojas reālajā dzīvē. Faktorings būs piemērots risinājums tiem uzņēmumiem, kas par preču vai pakalpojumu norēķināšanos pircējiem/klientiem izraksta rēķinus. Zināms, ka sekošana līdzi klientu rēķinu apmaksai un regulāru atgādinājumu izsūtīšana var būt gana nogudrinošs un laikietilpīgs process, tāpēc, lai no tā izvairītos, faktoringa kompānija piedāvā pircēju vai klientu rēķinu apmaksu veikt uzreiz. Tāpat arī sazināšanos ar klientiem jautājumos par rēķinu apmaksu veic faktoringa kompānija. 

Lai darījums būtu izdevīgs abām pusēm, faktoringa kompānijas nosaka konkrētu procentu likmi, kas tiek ieturēta no klientu rēķinu kopējās summas. Taču gadījumā, ja noteiktā summa, no kuras tika iecerēts ieturēt procentus, netiek sasniegta, uzņēmumam faktoringa kompānijai ir jāmaksā minimālā mēneša maksa, kas tiek atrunāta līguma ietvaros. 

Faktorings uzņēmumiem

Uzņēmumi faktoringu izmanto finansējuma saņemšanai, tādā veidā spējot nodrošināt saimnieciskajai darbībai nepieciešamo finanisālo līdzekļu nepārtrauktību. Par kredīta nodrošinājumu kalpo uzņēmuma debitoru parādi. Līdz ar to, izmantojot šo pakalpojumu, uzņēmā ir iespējams nodrošināt gan vienmērīgu naudas plūsmu, gan arī samazināt klientu apkalpošanas un administrēšanas izdevumus.